Meniu

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor Inspire Team Work

Inspire Team Work se angajează să ofere un nivel corespunzător regulilor GDPR de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre de prestări servicii și de marketing.

Inspire Team Work procesează și stochează date cu caracter personal în UE, aceste prelucrări fiind în conformitate cu regulile GDPR.

Această declarație de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți sau de la potențiali clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Principii

Politica de protejare a datelor în Inspire Team Work se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi corecte și unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențiale și stocate într-o manieră ce asigură securitatea;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în scopul oferirii de servicii conform acordurilor, dacă va fi nevoie;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilitații datelor cu limitările ce decurg din legile care guvernează domeniul sănătății.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoana fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte, cum ar fi nume, email, telefon, data de naștere, istoric medical etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii care doresc sa beneficieze de serviciile sau de informațiile noastre pot fi rugați sa pună la dispoziție datele personale pentru ca Inspire Team Work să își poată îmbunătăți serviciile.

Putem colecta date precum: Nume, email, telefon, zi de naștere și adresa fizică.

De asemenea, îm timpul utilizării site-ului inspiretw.ro sunt colectate de către societatea noastra date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, pagini vizitate, etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea funcționării site-ului nostru, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută în timpul utilizării acestuia.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;

4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;

5. Servicii de trimite SMS – număr de telefon;

6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;

7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa;

9. Servicii juridice – nume, prenume, adresa;

Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decat termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Inspire Team Work o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării. Inspire Team Work poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Inspire Team Work a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Inspire Team Work vă va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Inspire Team Work ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Inspire Team Work are obligația de a șterge datele respective. Inspire Team Work vă va comunica personal orice ștergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Inspire Team Work restricționarea prelucrării. Inspire Team Work vă va comunica orice restricționare a prelucrării datelor dvs., cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Inspire Team Work, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Inspire Team Work  pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele dumneavoastră?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Inspire Team Work, Str. Câmpului, nr 33, Cluj-Napoca, Cluj

Inspire Team Work vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Inspire Team Work gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Inspire Team Work poate:

 • fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor, comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Inspire Team Work, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor.

Continuând navigarea sau făcând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră pentru a vă îmbunătăți experiența pe site și în scopuri analitice. Pentru a afla mai multe despre cum folosim cookie-urile, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri